სიახლეები

2019-07-25

ძვირფასო აპლიკანტებო,

გაცნობებთ, რომ 25 ივლისიდან 27 ივლისის ჩათვლით სავიზო ცენტრის საიტზე გატარდება ტექნიკური გეგმიური სამუშაოები. საიტზე და წინასწარ ჩაწერაზე წვდომა შეიძლება იყოს რაღაც პერიოდში შეზღუდული. ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.


2019-05-07

საკონსულო მომსახურება რუსეთის სავიზო ცენტრში თბილისში

2019 წლის 6 მაისიდან თბილისის სავიზო ცენტრი უფლებამოსილია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ფედერაციის სექციის მიერ, საქართველოში დახმარება გავუწიოთ რუსეთის მოქალაქეებს საკონსულო მომსახურების მისაღებად შემდეგი მიმართულებებით:

  • მოქალაქეობა
  • საზღვარგარეთის პასპორტის გაფორმება
  • ნოტარიატი
  • რუსეთიდან დოკუმენტების გამოთხოვა

სავიზო ცენტრში მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარი ჩაწერა სავიზო ცენტრის საიტიდან.


2019-04-17

Праздничные дни

Уважаемые заявители, обращаем Ваше внимание, что Российский визовый центр будет закрыт (праздничные дни):

  • 26 апреля
  • 29 апреля
  • 1,2,3 мая
  • 9,10 мая


2018-12-13

სადღესასწაულო დღეები

ძვირფასო აპლიკანტებო, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება და გაითვალისწინოთ, რომ სავიზო ცენტრი არ იმუშავებს 2018 წლის 29 დეკემბრიდან 2019 წლის 8 იანვრის ჩათვლით (სადღესასწაულო დღეები).


2018-11-20

2018 წლის 28 ნოემბრის დასვენების შესახებ:

2018 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით, რუსეთის სავიზო ცენტრი არ იმუშავებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია რუსეთში თქვენი ვიზიტის დაწყების ვადებთან და სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩაწერასთან დაკავშირებით.


2018-08-11

თბილისში რუსეთის სავიზო ცენტრის გახსნის თაობაზე

საქართველოს და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე პირების მომსახურეობის ხარისხის გაზრდის მიზნით, 2018 წლის 17 აგვისტოს თბილისში იხსნება რუსეთის სავიზო ცენტრი (რსც). კერძოდ, მოხდება ვიზების გაფორმების პროცედურის დაჩქარება და გამარტივება, და აგრეთვე შეიქმნება განმცხადებლებისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობები.

აღნიშნულს ხელს შეუწყობს რსც-ს თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალიფიციური პერსონალი, 16 მიმღები ფანჯარა, ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა დედაქალაქის ცენტრში, კომფორტული კეთილმოწყობილი ფართები და სხვა შესაძლებლობები.

რსც ოფიციალურად უფლებამოსილია მიიღოს, დაამუშაოს და გადასცეს თბილისში რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციას ფიზიკური პირებისა და იურიდიული ორგანიზაციებისგან მიღებული განსახილველი დოკუმენტები ყველა კატეგორიის ვიზის გასაცემად, გასცეს პასპორტები მზა ვიზებით და გაუწიოს სხვა მომსახურებები.

რსც-ში დოკუმენტების შეტანისას, განმცხადებელი იხდის საკონსულო გადასახადს და სერვისის საფასურს. საკონსულო გადასახადის ტარიფები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად. სერვისის საფასური არის რსც-ს მომსახურეობის გადასახადი და შეადგენს 30 აშშ დოლარს. მომხმარებელთა სურვილის შემთხვევაში, რსც-ს შეუძლია დამატებითი მომსახურებების გაწევა, რომელთა ჩამონათვალისა და საფასურის დაზუსტება შესაძლებელია მის ოფიციალურ გვერდზე ან ტელეფონის მეშვეობით.

რსც დარეგისტრირებულია საქართველოს იურიდიული პირის სახით – Travel Assistance Services AS LLC და მდებარეობს მისამართზე: ბესიკის ქ. 4, მეორე სართული, ოფისი 205, თბილისი, საქართველო. ვებ-გვერდის მისამართი: https://tass-georgia.ge/.

საჭირო ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ რსც-ს ტელეფონზე +995(32)224-15-51, ელექტრონულ ფოსტაზე – info@tass-georgia.ge.

დოკუმენტების მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით ინტერნეტ საიტის მეშვეობით – https://tass-georgia.ge/.

საყურადღებოა ის, რომ რსც-ს და მის თანამშრომლებს არ შეუძლიათ ვიზების გაფორმებისა და დოკუმენტების განხილვის ვადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მოხდენა. განმცხადებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტების სისრულისა და უტყუარობის შეფასება, ვიზის გაფორმებისა და გაცემის (ან უარის) შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციის ექსკლუზიურ პრეროგატივას.

2018 წლის 17 აგვისტოდან და შემდეგ ინტერესების სექციაში ელექტრონული რიგის მეშვეობით ჩაწერილ განმცხადებლებს, მიღების დრო ენიშნებათ სავიზო ცენტრში ვიზიტის პირვანდელი თარიღის შენარჩუნებით. რსც-ში მისვლის დროზე განმცხადებლებს ეცნობებათ ინდივიდუალურად.

სასწრაფო წესით ვიზების გაფორმების მსურველებს აგრეთვე შეუძლიათ მიმართონ რსც-ს დოკუმენტების შესატანად.