ჩაწერა საკონსულო მომსახურებაზე

ყურადღება: რუსეთის სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩასაწერად, უნდა მიუთითოთ განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები, მოგზაურობის ინფორმაცია და გადაიხადოთ სავიზო ცენტრის მომსახურების საფასური. მოამზადეთ პასპორტი, მოწვევა და საბანკო ბარათი და მონაცემები შეიყვანეთ ზუსტად.

არასრულწლოვანი აპლიკანტი და მისი თანმხლები პირი, რომელიც მიემგზავრება მასთან ერთად და ესაჭიროება ვიზის მიღება, უნდა ჩაეწერონ მიღებაზე ერთად, უკიდურეს შემთხვევაში ერთ დღეს.

მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი სრულად «+» ნიშნით და ქვეყნის კოდით.

ჩაწერის დადასტურების შემდეგ, შესწორების შეტანა, ჩაწერის დროის ცვლილება და მისი გაუქმება შეუძლებელია.

სავიზო ცენტრში დაიშვებიან მხოლოდ პირები, რომლებიც ჩაწერილნი იყვნენ მიღებაზე და სავიზო ცენტრში შესვლისას წარადგენენ ჩაწერის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

ვიზის მისაღებად დოკუმენტების ჩაბარება, წინასწარი ჩაწერის გარეშე, შესაძლებელია მხოლოდ პრემიუმ-დარბაზი მომსახურების საშუალებით.

აპლიკანტებს, რომლებსაც აქვთ ტელექსის მოწვევა (ტელექსი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტოს ) შეუძლიათ ჩააბარონ დოკუმენტები ვიზის მისაღებად ნებისმიერ სამუშაო დღეს 9-დან 13 საათამდე, წინასწარი ჩაწერის გარეშე.

Here you can see the data you have entered

კლიენტი: {{client.name}} {{client.surname}}

ელ,ფოსტა: {{client.email}}

მობილური ტელეფონი: {{client.phone}}

მგზავრობა: {{FormatDate(client.travel_date_from, 'dd.mm.yyyy')}} - {{FormatDate(client.travel_date_to, 'dd.mm.yyyy')}}

მომსახურება

{{applicant.service}} {{applicant.quantity}}

ნაბიჯი 1 - Your data
ნაბიჯი 2 - მიუთითეთ მომსახურება
მომსახურება რაოდენობა
ნაბიჯი 3 შეარჩიეთ დოკუმენტების წარდგენის თარიღი და დრო
ყურადღებით შეამოწმეთ თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები, აირჩით ჩანაწერის თარიღი და ნომერი. ღილაკზე „დაადასტურეთ ჩანაწერი“ დაჭერის შემდეგ ცვლილებების შეტანა შესაძლებელი აღარ იქნება.
ნაბიჯი 4

Pay service fee

მზადაა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

  1. მიღებაზე დაიშვებიან მხოლოდ ჩაწერილი პირები, პასპორტის ან ID ბარათის წარდგენის შემდეგ.
  2. გთხოვთ, მიღებაზე ნუ მობრძანდებით ჩაწერილ დროზე 15 წუთით ადრე ან არაუმეტეს 15 წუთით გვიან.